Sekcija za vigilanco

Združuje nas skrb za zdravje in varnost bolnikov.

 

Sekcijo za vigilanco in-vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov smo v okviru Združenja SIEDMA ustanovili januarja 2015.

Poslanstvo Sekcije je širjenje zavedanja pomembnosti doslednega izvajanja vigilance tako med člani Združenja SIEDMA kot tudi med vsemi končnimi uporabniki na področju Republike Slovenije. Člani Sekcije verjamemo, da le redno in pravilno izvajanje sistema vigilance zagotavlja visoko kakovost strokovnega dela in povečuje varnost medicinskih pripomočkov, tako za bolnika kot tudi za uporabnika.

Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo z ustreznimi republiškimi organi, izobraževalnimi ustanovami ter strokovnimi združenji. Aktivno spremljamo področno državno in evropsko zakonodajo ter jo ustrezno uvajamo v svoje delovanje. Sodelujemo in smo aktivni člani evropskih delovnih skupin, ki na področju EU sooblikujejo smernice in priporočila v zvezi z vigilančnimi postopki.

Vsi člani Združenja SIEDMA imamo vzpostavljen kakovosten sistem vigilance IVD medicinskih pripomočkov in tako pomembno pripomoremo k varovanju javnega zdravja, zdravja in varnosti bolnikov ter ostalih uporabnikov IVD medicinskih pripomočkov.

Pomembno vlogo v sistemu vigilance imate tudi vi. Za vas smo razvili e-izobraževanje, s katerim lahko preprosto pridobite ali po potrebi osvežite svoje znanje o vigilanci. Preverite, v katerih primerih morate poročati o zapletu pri uporabi IVD medicinskega pripomočka, komu morate poročati in na kakšen način.

Preizkusite svoje znanje na http://siedma.si/e-vigilanca

Glede primerov in vprašanj o konkretnem IVD medicinskem pripomočku, vas prosimo, da se pogovorite s predstavnikom proizvajalca v Sloveniji.

 

Projekt Plakat vigilanca

Z namenom promocije in izboljšanje izvajanja sistema vigilance IVD medicinskih pripomočkov pri nas, smo jeseni 2016 pripravili projekt Plakat vigilanca.

Za ta namen smo za izvajalce zdravstvenih storitev in uporabnike pripravili informativne plakate, ki vsebujejo podatke o tem, kako ravnati, če pride do zapleta z IVD medicinskim pripomočkom. Samolepilne plakate smo razdelili med laboratorijelekarne in diabetološke ambulante.

Izgled plakata: Siedma VIGILANCA plakat

 

Izkušnje udeležencev

Kako izgleda vigilanca skozi oči udeležencev? Od vas bi želeli pridobiti nekaj primerov iz prakse saj se lahko iz izkušenj in napak drugih marsikaj naučimo.

Vigilanca v praksi: primeri

Če bi želeli vašo izkušnjo deliti z nami, lahko izpolnete kratek anonimni spletni vprašalnik.