Sekcija za diabetes

Sekcija za diabetes je bila v okviru Združenja SIEDMA ustanovljena že ob začetku delovanja Združenja.

Poslanstvo Sekcije je aktivno sodelovanje pri razvoju obravnave sladkornih bolnikov v Sloveniji, ozaveščanje širše javnosti o sladkorni bolezni ter neprestana skrb za visoko kakovost in-vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki jih sladkorni bolniki potrebujejo za dobro vodenje svoje bolezni.

Za potrebe izvajanja svojega poslanstva redno spremljamo spremembe področne zakonodaje in aktivno sodelujemo s strokovnimi službami ustreznih ustanov.

V Sekciji za diabetes so trenutno štirje aktivni člani združenja in sicer:

ZALOKER & ZALOKER trgovinska in proizvodna d.o.o.
JOHNSON @ JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
ABBOTT LABORATORIES družba za farmacijo in diagnostiko d.o.o.