Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.siedma.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last združenja Siedma in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Siedma ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.siedma.si in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tukaj nahajajočih se spletnih vsebin. Združenje Siedma se bo trudilo za pravilnost informacij. Podjetje lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.siedma.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo kršiti avtorskih pravic. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Siedma bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.siedma.si razpolagala v skladu z veljavno zakonodajo.