Tolmačenje tretje alineje prvega odstavka 49. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV

6. februarja 2013 ob 18:57

Povezava na Pojasnilo MF, št. 423-149/2012/20, 24.1.2013