SIEDMA lansirala projekt e-Vigilanca

12. junija 2014 ob 11:04

V začetku junija smo na naši strani lansirali e-izobraževanje na temo IVD vigilanca. Na voljo je na naslovu www.siedma.si/e-vigilanca

Vigilanca (lat. Vigilantia: opreznost, budnost, čuječnost, skrbnost) in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov je sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov ter drugih spoznanj o varnosti in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov in ukrepanje z namenom zmanjševanja tveganja, povezanega z njimi.

Pripravljeno e-izobraževanje je enostavno (kratka navodila so na hrbtni strani), lahko ga opravite na osebnem ali tabličnem računalniku, razdeljeno je v štiri korake: 1. informiranje in učenje, 2. utrjevanje znanja, 3. praktični vigilančni primeri, na koncu pa je preizkus znanja. Vsak udeleženec po uspešno opravljenem preizkusu pridobi potrdilo o sodelovanju.