EU sprejela novo zakonodajo na področju medicinskih pripomočkov in IVD, poudarek zdaj preusmerja k izvajanju

9. aprila 2017 ob 21:01

EU sprejela novo zakonodajo na področju medicinskih pripomočkov in IVD (obvestilo je v ENG)