MedTech – etični kodeks

Implementacija etičnega kodeksa poslovne prakse MedTech Europe (januar 2018)

Podjetja, članice združenj SIEDMA in SLOMED, smo z letom 2018 začela z implementacijo etičnega kodeksa poslovne prakse MedTech Europe. Namen kodeksa je poenotiti sodelovanje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter narediti naše odnose še bolj pregledne. Etični kodeks MedTech Europe Code of Ethical Business Practice (Q&As updated March 2018) (v angleščini) je začel veljati s 1.1.2017.

Skupaj smo pripravili stran, kjer imate na voljo več informacij ter lahko postavite vprašanja – Etični kodeks MedTech Europe (potrebna je registracija!)

 


Razširjena razlaga etičnega kodeksa EDMA za člane SIEDMA (april 2014)

Lokacija

»Primerna lokacija« je geografska lokacija, ki se nahaja v mestu ali kraju, ki je priznano znanstveno ali poslovno središče, ali v bližini takega mesta ali kraja ter je primerna za gostitev dogodka, ki prispeva k izmenjavi idej in prenosu znanja. Taka lokacija bi morala imeti osrednjo lego glede na kraje, iz katerih prihajajo povabljeni udeleženci in mora biti lahko dostopna ter imeti prometno infrastrukturo. Izbrana lokacija ne sme biti glavna zanimivost dogodka. Člani združenja morajo imeti vedno pred očmi podobo in mnenje, ki bi se lahko zaradi njihove izbire lokacije ustvarila v javnosti. Poleg tega morajo upoštevati letni čas, v katerem poteka konferenca, dogodek ali srečanje. Izbrani letni čas ne sme biti povezan s turistično sezono za izbrano lokacijo.

Dogodki v organizaciji članov združenja SIEDMA za lokalne zdravstvene delavce se lahko organizirajo le lokalno razen v primerih, ko so le-ti zaradi potreb člana izvajani v učnih ali referenčnih centrih matičnih podjetij. Enako velja tudi za dogodke, ki jih matično podjetje člana organizira na mednarodnem nivoju, oz. jih zaradi specifičnosti, racionalnosti ali drugih poslovnih razlogov član združenja SIEDMA so-organizira skupaj s predstavniki matičnega podjetja v drugi državi ter je namenjen udeležencem predstavnikov različnih držav. V vsakem primeru se mora dogodek organizirati in biti v skladu z etičnim kodeksom EDMA.

Načelo primernosti lokacije velja ne glede na to, kdo organizira dogodek, člani združenja pa morajo primernost  lokacije upoštevati tudi kadar se odločajo o podpori dogodka bodisi s sponzoriranjem zdravstvenih delavcev, najemom prostora na stojnici za predstavitev podjetja ali katero koli drugo obliko oglaševanja ali podpiranja dogodka.

Za evropske in mednarodne dogodke smučarska središča v smučarski sezoni, otoška in obalna letovišča ter druge geografske lokacije, znane predvsem kot sezonske počitniške ali praznične destinacije, niso primerne geografske lokacije v zadevnem obdobju. Člani združenja ne smejo sponzorirati posameznih zdravstvenih delavcev ali strokovnjakov z namenom, da se v teh obdobjih udeležijo konferenc, srečanj ali dogodkov na teh lokacijah.

 

Izbira prostora v katerem se izvaja dogodek

Hoteli so primeren kraj za srečanje z zdravstvenimi delavci, ki ga sponzorirajo člani združenja. Izbrani hotel ne sme postati glavna zanimivost dogodka, člani združenja pa morajo imeti vedno pred očmi podobo, ki bi se lahko zaradi njihove izbire hotela ustvarila v javnosti. Hotel naj, v državi v kateri se nahaja, običajno ne bo hotel najvišje ali luksuzne kategorije niti naj ne bo znan po svoji ponudbi razvedrilnih in zabavnih dejavnosti. Pomemben dejavnik pri izbiri hotela je njegova primernost za poslovna srečanja, vključno z razpoložljivostjo konferenčnih zmogljivosti.

Dejstvo, da se hotel najvišje ali luksuzne kategorije degradira v nižjo kategorijo, da bi privabil konferenco ali dogodek, ne spremeni te ocene. Kako to, kar velja za primerno lokacijo, razumejo panoga, javnost in državni organi, je pomembnejše od cenovnih dejavnikov.

Številni poslovni hoteli in konferenčni centri omogočajo prostočasne dejavnosti. Člani združenja morajo program srečanja pripraviti tako, da zdravstveni delavci, ki se udeležujejo srečanja, prostočasnih in športnih zmogljivosti ne bi mogli prosto uporabljati v nobenem delu običajnega delovnega dne. Če hoteli od gostov za uporabo prostočasnih in športnih zmogljivosti zahtevajo doplačilo, člani združenja takih doplačil ne smejo poravnati v imenu zdravstvenih delavcev.

“Razvedrilna” lokacija ali kraj pomeni lokacijo, ki je znana zlasti po zagotavljanju posebnih vrst zabave (kar ni tipična kongresna dejavnost), kot sta na primer igralnica in igrišče za golf. Takšna lokacija ni primerna in se ne sme uporabljati.

 

»Razumno« in »gostoljubno«

Kodeks EDMA si prizadeva najti ravnotežje med spoštljivim in strokovnim obravnavanjem zdravstvenih delavcev s strani predstavnikov podjetja, z željo preprečiti tudi že samo videz, da lahko predstavniki podjetja gostoljubnost izkoristijo za to, da bi zdravstvene delavce prepričali, naj kupijo, predpišejo ali priporočijo izdelke zadevnega podjetja. Skladno s tem morajo člani združenja v vsakem danem položaju oceniti, kaj je »razumno«, in pri tem upoštevati regionalne razlike. V splošnem velja, da si je treba »razumno« razlagati kot primeren standard za dano lokacijo, pri čemer mora biti to, kar je »razumno«, skladno z lokalnimi zakoni, predpisi in strokovnimi kodeksi ravnanja. Če je kraj srečanja hotel, ki izpolnjuje zahteve panožnih kodeksov, bi bilo to, da člani ponudijo udeležencem obroke hrane in nastanitev v tem hotelu, sprejemljivo.

Izraz »gostoljubnost« vključuje obroke hrane in nastanitev. Pomembno je, da člani združenja razlikujejo med »gostoljubnostjo«, ki je dovoljena, ter »zabavo in razvedrilom«, ki nista. Izraz »zabava in razvedrilo« vključuje, vendar ni omejen na ples ali družabne prireditve, na katerih je glavna zanimivost živa glasba, oglede turističnih znamenitosti, gledališke izlete, športne dogodke in druge prostočasne programe.

 

Kritje potnih stroškov

Podpora, ki jo člani združenja namenijo zdravstvenim delavcev za kritje potnih in nastanitvenih stroškov, mora biti strogo prilagojena trajanju zadevnega kongresa ali izobraževalnega dogodka.