Vneseni podatki bodo uporabljeni izključno za generiranje certifikata ob uspešno opravljenem preizkusu znanja.