Člani / Members

Člani združenja predstavljajo ali zastopajo vodilne proizvajalce IVD medicinskih pripomočkov v svetu. Več informacij najdete na spletnih straneh članov združenja (po abecednem vrstnem redu):

The Members are subsidiaries or distributors representing global leading IVD manufaturers in Slovenia. More information is available at their links bellow (in alphabetical order):