Cilji združenja

Cilji združenja so predvsem:

  • preučevanje in ukvarjanje z zadevami ter področji skupnega interesa članov združenja, kot so zdravstvena zakonodaja, znanost, tehnologija, raziskave ter koordinacija stališč in zastopanje članstva v teh zadevah;
  • vzpostavitev povezav, predstavitev dela združenja in članov ter redno sodelovanje z organi oblasti in drugimi pristojnimi institucijami;
  • članstvo in/ali sodelovanje z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami na področju IVD medicinskih pripomočkov;
  • članstvo in/ali sodelovanje z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne cilje kot združenje ali njihovo delo vpliva na interese združenja;
  • promocija in skrb za prepoznavnost področja IVD medicinskih pripomočkov v javnosti;
  • vzpodbujanje in podpiranje profesionalne etike in spoštovanja konkurenčnih etičnih principov in prakse v skladu z etičnim kodeksom EDMA.

 

SIEDMA aktivno sodeluje z naslednjimi mednarodnimi organizacijami:

EDMA logo                   http://medtecheurope.org/